PRInż-1 Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Zadzwoń do nas: +48 32 352 04 61 

 Kontakt e-mail: sekretariat@prinz-1.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Czym są pliki cookies.

Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

3. Do czego używamy plików cookies.
Pliki „cookies” są używane są wyłącznie w celu sprawnego działania serwisu, zgodnie z wymogami technicznymi CMS Joomla. Nie gromadzimy danych statystycznych ani geo-lokalizacyjnych w celu dalszej analizy.

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

21.07.2017r
Zmiany w Radzie Nadzorczej SpółkiNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 21.07.2017 r. przyjęło do wiadomości rezygnację z członkostwa w Radzie Pani Katarzyny Krasnodębskiej oraz Panów: Andrzeja Juszczyńskiego, Tomasza Sikory i Piotra Tefelskiego.
W miejsce rezygnujących członków Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów: Tomasza Pieca, Rafała Pawerę i Pawła Heleniaka-Adamskiego.

 

27.03.2017r
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
W dniu 27.03.2017r Pan Andrzej Juszczyński
został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

 

27.02.2017r
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
W dniu 27.02.2017r Pan Tomasz Kucharczyk
złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

25.11.2016r
Zmiany w Zarządzie Spółki
W dniu 25.11.2016r decyzją Rady Nadzorczej został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan
Andrzej Wyszyński,
jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Pana Michała Gajdę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołała Pana Łukasza Olszowskiego na Członka Zarządu
.

 

19.04.2016r
Otwarcie postępowania sanacyjnego

W dniu 19.04.2016r Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał Postanowienie o otwarciu postępowania sanac poz. 978 z pyjnego. Sąd wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie SRS Joanny Tuks, Zarządcę w osobie Janusza Kaźmierczaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 43. Sąd postanowił zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu Podstawę jurysdykcji Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach stanowi przepis art 342 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. 

11.03.2016r
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w dniu 11.03.2016r powołało nowych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady weszli : Pan Antoni Józwowicz, Pan Tomasz Kucharczyk i Pan Jacek Czerwonka

 

09.07.2014r
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w dniu 09.07.2014r powołało nowych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady weszli : Pan Maciej Stańczuk i Pan Krzysztof Cetnar

 

04.06.2014r

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w dniu 04.06.2014r powołało nowego członka Rady Nadzorczej Pana Bogusława Piekarskiego.

 

21.01.2014r
Zmiany w Zarządzie Spółki
W dniu 21.01.2014r decyzją Rady Nadzorczej został odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pan
 Zbigniew Michalski,
jednocześnie Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu Pana Rafała Godulę.

 

25.11.2013r
Powołanie nowej Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w dniu 25.11.2013r powołało nowych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady weszli : Pan Gregor Sobisch, Pani Joanna Makowiecka, Pan Krzysztof Kołodziejczyk i Pan Tomasz Sikora.

 

20.05.2013r
Zmiana siedziby Spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20.05.2013r. zmianie uległa siedziba oraz adres Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o.

Nową siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec a nowy adres to:

ul. Stacyjna 1

41-217 Sosnowiec

 

22.10.2012r
Zmiana Rady Nadzorczej PRInż-1 Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRInż-1 Sp. z o.o. w dniu 22.10.2012r podjęło Uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, panów: 
Wojciecha Wilomskiego, Franciszka Kutermaka oraz Rafała Goduli i powołało nowych członków Rady panów: Krzysztofa Kołodziejczyka, Jarosława Piechotkę i Tomasza Sikorę.

 

07.02.2012r
Zmiana Zarządu PRInż-1 Sp. z o.o.
W dniu 07.02.2012r decyzją Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki został powołany
Marek Stejskal pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu.

 

01.05.2011r
Nadanie certyfikatu ISO 9001:2008
DEKRA Sp. z o.o. po przeprowadzeniu aditu recertyfikacyjnego nadaje ww. certyfikat.

 

13.01.2011r
Zmiana Zarządu PRInż-1 Sp. z o.o.
W dniu 13.01.2011r decyzją Rady Nadzorczej został powołany nowy Zarząd Spółki.
Prezesem Zarządu Spółki został 
Andrzej Wyszyński, a Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Zbigniew Michalski.

 

19.03.2010r
Zmiana Zarządu PRInż-1 Sp. z o.o.
W dniu 19.03.2009r decyzją Rady Nadzorczej został powołany nowy Zarząd Spółki.
Prezesem Zarządu Spółki został 
Zbigniew Michalski.

 

17.09.2009r
Podwyższenie Kapitału Zakładowego
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.09.2009r został podwyższony Kapitał Zakładowy Spółki i obecnie wynosi 17.922.700,00 PLN

 

19.11.2008r
Wykonanie układu PRInż-1 Sp. z o.o. z wierzycielami
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia 05.09.2008r, uprawomocnionym 04.11.2008r, stwierdził wykoanie układu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o. w Katowicach z wierzycielami, zawartego 10 listopada 2006 r.

 

28.10.2008r
Przejęcie Spółki PRInż-9 przez Spółkę PRInż-1
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 28.10.2008r. nastąpiło przejęcie Spółki PRInż-9 (Spółka Przejmowana) przez PRInż-1(Spółka Przejmująca) w trybie art. 492 § 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wykreślenie PRInż-9 Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 18.11.2008r. W związku z powyższym prosimy o wystawianie wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, oraz korespondencji na : PRInż-1 Sp. z o.o. 40-397 Katowice ul. Lwowska 38 NIP 644-051-56-39 Zarząd połączonych Spółek dziękuje wszystkim udziałowcom i kontrahentom za dotychczasową współpracę i liczy na jej owocną kontynuację pod szyldem PRInż-1 Sp. z o.o.

Prezes Zarządu         - Marek Cywiński
Wiceprezes Zarządu   -  Marek Stejskal
Wiceprezes Zarządu  - Leopold Zapora

 

01.05.2008r
Nadanie certyfikatu ISO 9001:2000
W dniu dzisiejszym auditor KEMA Quality B.V. wystawił certyfikat świadczący o wprowadzeniu przez PRInż-1 Sp. z o.o. systemu zarządzania jakością spełniającego wymogi normy ISO 9001:2000. System zarządzania swoim zakresem obejmuje: Budownictwo lądowe i inżynierię lądową; wykonanie robót drogowych budowlanych. Pełnomocnikiem Zadządu d/s Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jest Pan Grzegorz Stolorz.

 

 

Design by: www.diablodesign.eu